Pealeht
Minu BMW
Minu Mazda
Võimendid
Teooria
Juhe
Woofrikast
KKK
Elemendid
Muud


 
  JuhtmeKalkulaator

NB! Alloleval lehel olevad väärtused on lihtsuse mõttes ümardatud, kuid siiski piisavalt täpsed et nende järgi süsteemi planeerida.


AWG - mm² - juhtme läbimõõdu teisendaja

Allolev kalkulaator teisendab omavahel AWG (American Wire Gauge) mõõtu, juhtme ristlõiget ruutmillimeetrites ja juhtme (isolaatorita osa) läbimõõtu millimeetrites. Kirjuta teadaolev mõõt esimesse lahtrisse, vali menüüst sobiv mõõtühik ning vajuta "Arvuta" nuppu, et saada teada väärtus teistes mõõtühikutes. NB! AWG mõõt 00 on kalkulaatoris -1, 000 on -2 jne.

=


Voolujuhtme jämeduse kalkulaator

Allolev kalkulaator arvutab toitejuhtme minimaalse lubatud jämeduse antud voolu, pikkuse ja lubatava pingelanguse korral eeldades, et juhtme materjaliks on vask..

A m V

Võimendite tarbitav vool: Juhtmest toidet saavate võimendite (ka valgustite, ventilaatorite jm.) suurim tarbitav vool. Võimendite puhul võrdub suurim tarbitav vool enamasti nende kaitsmte suurusega. Kui juhtmest saab voolu mitu võimendit, siis tuleb võimendite tarbitav vool kokku liita.

Juhtme pikkus: Arvutatava juhtme pikkus. Soovitatav on pluss- ja miinusjuhe koos arvutada. Näiteks 5m plussjuhtme ja 1m miinusjuhtme korral kalkulaatorisse sisestada 6m.

Lubatud pingelangus: Pingelangus, mille põhjal arvutatakse juhtme jämedus. Tavaliselt peetakse suurimaks lubatavaks pingelanguseks 0.5V.

Minimaalne juhtme ristlõikepindala: Juhtme ristlõikepindala, millest väiksema puhul muutub pingelang võimendi(te) täisvõimsusel lubatud pingelangust suuremaks või millest väiksema puhul võib juhe üle kuumeneda.

Arvesta voolutihedust: Liiga suure voolutiheduse korral võib juhe üle kuumeneda ning isolatsioon sulama hakata. See võib viia isegi tulekahjuni. Liiga suur voolutihedus tekib lühikeste kaablite korral (näiteks jaotuskarbist võimendisse), kus lühikese juhtme tõttu on pingelangus väike, kuid vool suur.
Et teada saada, kui jäme peab juhe minimaalselt olema mingi voolu jaoks, pane juhtme pikkuseks 0.


Kõlarijuhtme kalkulaator

Allolev kalkulaator arvutab kõlarijuhtmes eralduva võimsuse ja sellega kaduma minevad detsibellid eeldades, et kõlarijuhe on vasest.

W oomi m mm²

Juhtme takistus

millioomi

Pingelangus juhtmes:

V

Juhet läbiv vool:

A

A/mm²

Juhtmes eralduv võimsus:

W

dB

Kõlari võimsus: Juhtmega toidetava(te) kõlari(te) RMS võimsus kokku.

Kõlari takistus: Juhtmega toidetavate kõlarite kogutakistus sõltuvalt rööp- või jadaühendusest.

Juhtme pikkus: Juhtmepaari pikkus võimendist kõlarini.

Juhtme jämedus: Ühe juhtmesoone jämedus.

Voolutihedus: Kui voolutihedus juhtmes on suurem kui ~6.6 A/mm², siis juhe võib üle kuumeneda ning isolatsioon sulama hakata. See võib viia isegi tulekahjuni.

Kadu: Näitab, mitu detsibelli läheb juhtmes kaduma. Alla 1dB vahe on inimkõrvale kuulmatu.


Küsimused - Probleemid: black.salupa@mail.ee